Центар за међународну сарадњу

 

Секретар Центра: Наташа Огњановић, МСц

Тел/факс: +381 11 36 36 327

Е-маил: natasa.ognjanovic@med.bg.ac.rs

 

Стручни сарадник:  Ивана Тошковић, дипл. полит. за међ. политику

Тел: +381 11 36 36 396

Е-маил: ivana.toskovic@med.bg.ac.rs 

 

Центар за међународну сарадњу Медицинског факултета oснован  је 2003. године.

 

Основне активности Центра за међународну сарадњу су:

  • подстицај развоја међународне активности у области додипломске и последипломске наставе, научно-истраживачког рада и рада на међународним пројектима са посебном назнаком на међународним пројектима реформе едукационог система;
  • подстицај укључивању у све видове научне размене;
  • успостављање билатералних облика академске и научне сарадње;
  • размена литературе и информација;
  • помоћ у реализацији размене студената додипломских и последипломских студија,
  •  и други послови у области међународне сарадње

 

Рад Центра регулисан је Правилником о раду.

 

У оквиру Центра формира се Програмски савет, који представља стручно и академско тело које именује декан из редова наставника Медицинског факултета.

 

Програмски савет Центра утврдује:

-          годишњи програм рада и план активности Центра;

-          политику рада Центра;

-          предлазе финансијски план активности Центра;

-          доноси одлуке од стратешке вазности за функционисање Центра;

-          подноси годишњи извештај  Наставно-научном већу о свом раду.