eduroam


Еduroam® – educational roaming је бесплатан сервис за приступ Интернету. Својим корисницима омогућава безбедан, брз и једноставан приступ Интернету широм света, без потребе за отварањем додатних налога, уз коришћење већ постојећег корисничког имена и лозинке креираних на институцији у којој раде или студирају.


Корисници eduroam сервиса су студенти и запослени у научно-истраживачким и образовним институцијама широм света. У Србији га могу користити студенти, професори, предавачи, научници, истраживачи и сви други запослени у институцијама чланицама Академске мреже Србије (АМРЕС).


Eduroam је осим у Србији доступан у бројним научно-истраживачким и образовним институцијама у преко 35 земаља Европе и света. Мапу са приступним тачкама у Србији можете погледати овде. На матичној веб страници eduroam сервиса можете погледати мапу са приступним тачкама у целом свету, и добити додатне информације.


Молимо Вас да прочитате Правилник АМРЕС eduroam сервиса. Извод из секције 6 датог Правилника:

  • Корисник је одговоран за чување свог дигиталног идентитета и коришћење било ког сервиса који му он омогућава.
  • Уколико дође до компромитовања дигиталног идентитета корисника, тада он мора одмах обавестити своју матичну институцију.
  • Корисник је обавезан да обавести посећену институцију (уколико је могуће) и матичну институцију о евентуалним проблемима са којима се сусрео при коришћењу или покушају коришћења eduroam сервиса.

 

Захваљујући најсавременијим стандардима за енкрипцију (WPA2/AES i WPA2/TKIP), корисницима је загарантован висок ниво заштите приватности њихових података.


 AUP - Правилник о коришћењу Академске мреже Србије - АМРЕС
Правилник о коришћењу Академске мреже Србије (AUP - Acceptable Usage Policy) уређује шта се сматра недозвољеним, а шта дозвољеним коришћењем АМРЕС ресурса, као и остала питања која доприносе њиховом правилном коришћењу.
Примена правилника је обавезна за све АМРЕС кориснике (организације и појединце), као и за остале кориснике са Интернета који остварују саобраћај са Академском мрежом Србије, па и за eduroam кориснике.

Последице непоштовања овог правилника сноси сам корисник.

 

Приступ eduroam Интернету са Медицинског факултета Универзитета у Београду
Запослени и студенти  Медицинског факултета могу приступити eduroam Интернету на свом факултету, или када су у посети било којој у мрежу укљученој институцији у Србији или свету, коришћењем истог корисничког имена и лозинке. Корисник има исти утисак, без обзира где приступа eduroam Интернету.
Eduroam бежична мрежа на Медицинском факултету је доступна у згради Деканата као и згради Институтa за хистологију и ембриологију Александар Ђ Костић.
Да бисте могли да приступите АМРЕС eduroam сервису, неопходно је да ваш уређај има одговарајући бежични адаптер који подржава 802.11g или 802.11n стандарде и сигурносне протоколе WPA-Enterprise или WPA2-Enterprise.

 


Параметри за приступ eduroam бежичној мрежи на Медицинском факултету у Београду су:

  • SSID: eduroam
  • Security type: WPA2-Enterprise
  • Encryption type: TKIP

Остали параметри за конекцију који важе за запослене и студенте факултета:
Authentication method: PEAP (MSCHAPv2)
Username:
-  username@mfub.bg.ac.rs - где је username у облику ime.prezime за запослене,
-  username@student.mfub.bg.ac.rs - где је username број индекса (као за е-студент сервис) за студенте,


Password: иницијалана лозинка је ЈМБГ или одговарајућа лозинка ако сте је променили на
https://login.mfub.bg.ac.rs/

 

Упутстава за инсталацију сертификата и подешавање конекције можете преузети:

 

Важна напомена
Уколико желите да користите eduroam сервис на приступним тачкама ван Медицинског факултета, неки од параметара повезивања на eduroam бежичну мрежу могу бити различити што зависи од институције на којој се налазите:

 

  • SSID: eduroam / Уколико вам не напомену другачије.
  • Security type: WPA-Enterprise или WPA2-Enterprise / зависи од институције
  • Encryption type: AES или TKIP / зависи од институције


* Authentication method: PEAP (MSCHAPv2) / не зависи од институције, сви запослени и студенти користе овај метод аутентификације на било којој едуроам мрежи.