Научни рад bluearr_img

Стремљења и новине у медицини 2018. bluearr_img
Стремљења и новине у медицини 2017. bluearr_img
Стремљења и новине у медицини 2016. bluearr_img
Стремљења и новине у медицини 2015. bluearr_img
Стремљења и новине у медицини 2014. bluearr_img
Стремљења и новине у медицини 2013. bluearr_img
Стремљења и новине у медицини 41. bluearr_img

 

Стремљења и новине у медицини 40. симпозијум bluearr_img

Научни рад

Медицински факултет у Београду је водећа истраживачка институција у Републици у области биомедицине. Наставници Медицинског факултета у Београду су руководиоци чак 55 пројеката, које у области медицинских наука финансира Министраство за просвету и науку Републике Србије. У току 2016/17. године наставници и сарадници Медицинског факултета су публиковали преко 552 научних чланака у међународним часописима са Journal Citation Report листе, са кумулативним импакт фактором преко 1600. Министарство за просвету и науку Републике Србије препознало је значај и помогло развој Факултета кроз средства за набавку дела савремене опреме која је учинила да је Факултет сада компетентан са аспекта технологије (уз већ раније постојећи квалитет људских ресурса) да конкурише за фондове ЕУ, посебно у оквиру Framework пројеката. Факултет је до сада имао 11 пројеката из Framework програма.