Стремљења и новине у медицини 2019. bluearr_img

 

 

Стремљења и новине у медицини 2018. bluearr_img
Стремљења и новине у медицини 2017. bluearr_img
Стремљења и новине у медицини 2016. bluearr_img
Стремљења и новине у медицини 2015. bluearr_img

Прихвaћeни мини симпoзиjуми -
48. Симпoзиjум стрemљeњa и нoвинe у мeдицини

 


1. НОВИНЕ У КЛИНИЧКОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ НЕАЛКОХОЛНЕ МАСНЕ БОЛЕСТИ ЈЕТРЕ

Организатор: Доц. др Бранка Филиповић 

 

2. ТЕРАПИЈА ДИСКУС ХЕРНИЈЕ ПРИМЕНОМ МИНИМАЛНЕ ОКСИГЕН ОЗОН ТЕРАПИЈЕ

Организатор: Проф. др Ружица Максимовић


3. УЗРОЦИ И МЕТАБОЛИЧКЕ ПОСЛЕДИЦЕ ХИПОПИТУИТАРИЗМА

Организатори: Проф. др Сандра Пекић Ђурђевић, доц. др Драгана Миљић

 

4. НОВИНЕ У ЛЕЧЕЊУ ИНФЕКЦИЈА У ГИНЕКОЛОГИЈИ, АКУШЕРСТВУ И ПЕРИНАТОЛОГИЈИ

Организатори: Проф. др Александар Стефановић, проф. др Саша Кадија, проф. др Светлана Врзић Петронијевић

 

5. ПЕДИЈАТРИЈСКА ХЕМАТООНКОЛОГИЈА У СРБИЈИ ДАНАС

Организатори: Проф. др Драгана Јанић, проф. др Драгана Вујић, проф. др Лидија Кривокапић Докмановић

 

6.  ПРОСЛАВА 95 ГОДИНА ИНСТИТУТА ЗА ФАРМАКОЛОГИЈУ, КЛИНИЧКУ ФАРМАКОЛОГИЈУ И ТОКСИКОЛОГИЈУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Организатор: Проф. др Соња Вучковић

 

7. ИЗАЗОВИ У ЗБРИЊАВАЊУ И ЛЕЧЕЊУ ПОЛИТРАУМАТИЗОВАНОГ ПАЦИЈЕНТА СА АБДОМИНАЛНОМ ТРАУМОМ

Органиазтор: Проф. др Павле Грегорић

 

8. КОНТРОВЕРЗЕ У ЗБРИЊАВАЊУ И ЛЕЧЕЊУ БОЛЕСНИКА СА АКУТНИМ ХИРУРШКИМ ОБОЉЕЊЕМ

Организатор: Проф. др Василије Јеремић

 

9. ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ У ДЕТИЊСТВУ И АДОЛЕСЦЕНЦИЈИ - УЧЕСТАЛОСТ И МЕХАНИЗМИ УТИЦАЈА НА ДУШЕВНО ЗДРАВЉЕ

Организатори: Проф. др Нађа Марић, доц. др Милица Пејовић Милованчевић

 

10. НОВИНЕ У ЛЕЧЕЊУ КАРЦИНОМА БУБРЕЖНОГ ПАРЕНХИМА

Организатор: Доц. др Александар Јаничић

 

11. НОВИНЕ У ЕПИДЕМИОЛОГИЈИ, ДИЈАГНОСТИЦИ И ТЕРАПИЈИ ХРОНИЧНИХ ВИРУСНИХ ХЕПАТИТИСА

Организатор: Доц. др Ксенија Бојовић

 

12. КЛАТСКИН ТУМОР - НОВИНЕ У РАДИОЛОШКО-ПАТОЛОШКОЈ ДИЈАГНОСТИЦИ И ХИРУРШКОМ ТРЕТМАНУ

Организатор: Доц. др Никица Грубор

 

13. ЗДРАВЉЕ ЗАЈЕДНИЦА - ГЛОБАЛНИ И ЛОКАЛНИ ИЗАЗОВИ

Организатор: Проф. др Бојана Матејић


14. САВРЕМЕНИ ПРИСТУП У ДИЈАГНОСТИЦИ И ЛЕЧЕЊУ БОЛЕСТИ ПЛЕУРЕ

Организатор: Проф. др Маја Ерцеговац, доц. др Татјана Аџић Вукичевић         

 

15. ЖИВОТНА СРЕДИНА, ИСХРАНА И ЗДРАВЉЕ

Организатори: Проф. др Горан Белојевић, проф. др Нађа Васиљевић

 

16. РЕКОНСТРУКЦИЈА ПРЕДЊЕ УКРШТЕНЕ ВЕЗЕ ЗГЛОБА КОЛЕНА - САВРЕМЕНИ ПРИСТУП

Организатор: Проф. др Лазар Стијак