Стремљења и новине у медицини 2017. bluearr_img
Стремљења и новине у медицини 2016. bluearr_img
Стремљења и новине у медицини 2015. bluearr_img
Стремљења и новине у медицини 2014. bluearr_img
Стремљења и новине у медицини 2013. bluearr_img

Списак прихваћених мини симпозијума за 46. Симпозијум стремљења и новине у медицини

 

1. Савремени принципи педијатријске онкологије
Организатор: Доц. др Марина Никитовић

 

2. Случајно откривене туморске промене - шта даље?
Организатори: Проф. др Драган Машуловић, проф. др Ружа Стевић

 

3. Савремена дијагностика и лечење узнапредовалог немикроцелуларног карцинома плућа
Организатори: Доц. др Татјана Аџић, асист. др Драгана Марић

 

4. Осврт на научни опус професора Владислава Варагића - савремена истраживања
Организатори: Проф. др Зоран Тодоровић, проф. др Саша Траиловић

 

5. Новији дијагностички и терапијски трендови у гломеруларним болестима
Организатори: Проф. др Гордана Баста Јовановић, доц. др Љиљана Богдановић, доц. др Сања Радојевић Шкодрић

 

6. Цироза јетре као системска болест
Организатор: Доц. др Тамара Алемпијевић

 

7. Савремени приступ болесницима са синдромом иритабилног колона
Организатор: Проф. др Драган Поповић

 

8. Изазови у дијагностици и лечењу инфламаторних болести црева
Организатори: Проф. др Срђан Ђурановић, доц. др Александра Сокић Милутиновић

 

9. Актуелности у превенцији и лечењу честих болести у старих
Организатори: Проф. др Петар Сворцан, доц. др Предраг Ерцег

 

10. Гинекологија и акушерство: савремене тенденције у дијагностици и лечењу
Организатори: Проф. др Александар Стефановић, доц. др Катарина Јеремић

 

11. Прослава 95 година Института за патологију МФУБ
Организатори: Доц. др Сања Радојевић Шкодрић, проф. др Јелена Сопта, проф. др Татјана Терзић

 

12. Прослава 90 година Института за биофизику МФУБ
Организатор: Проф. др Дејан Жикић

 

13. Прослава 70 година Института и Катедре за епидемиологију МФУБ
Организатори: Проф. др Татјана Пекмезовић, проф. др Љиљана Марковић Денић,
проф. др Сандра Шипетић Грујичић

 

14. Прослава 70 година Института за патолошку физиологију МФУБ
Организатори: Проф. др Силвио де Лука, проф. др Јелена Нешовић Остојић