О Факултету

 

Факултет је високошколска установа са својством правног лица у саставу Универзитета у Београду (у даљем тексту: Универзитет).

Оснивач Факултета је Република Србија.

Факултет послује под називом Универзитет у Београду - Медицински факултет.

Седиште Факултета је у Београду, у улици Др Суботића број 8.

Назив Факултета на енглеском језику је University of Belgrade- Faculty of Medicine.

 

 

Извод из Члан 2. Статута Медицинског факултета