Oрганизација факултета

 

Делатности Факултета и рад запослених на Факултету се одвијају кроз рад у организационим јединицама Факултета на институтима и наставним базама Факултета и другим организацијама и организационим јединицама у којима се изводи настава, научни рад, здравствена делатност и друге делатности Факултета.