Основне академске студије - Сестринство

 

ОАС СЕСТРИНСТВО - РАСПОРЕД НАСТАВЕ 2019-2020

- Распоред I семестар 2019-2020
- Распоред III семестар 2019-2020
- Распоред V семестар 2019-2020
- Распоред VII семестар 2019-2020

 

НАСТАВА ПОЧИЊЕ 30. СЕПТЕМБРА 2019.

__________________________________

 

Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија Сестринство у школској 2019/20. години

 

Наставни план за ОАС - Сестринство  
Предлог Правилника о организовању студијског програма сестринства 
2017.година
Одлукa о признавању бодова освојених на пријеммном испиту за упис на студије mедицине која се односи на кандидате који положе пријемни, а не успеју да се упишу на студије Mедицине да им се признају освојени бодови за упис на ОАС Сестринство

 

Препоручена литература за припрему пријемног испита из Хемије за
Основне академске студије Сестринство

 

1.     Збирка задатака за припрему пријемног испита из хемије, Група аутора (уредник проф. др И. Карадзић), Медицински факултет у Београду, ЦИБИД 2016. (купује се у Скриптарници Медицинског факултета у Београду)

2.     Општа хемија за I разред средње школе, Милоје Ракочевић, Розалија Хорват, Завод за уџбенике, Београд

3.     Неорганска хемија за II разред средње школе, Розалија Хорват, Завод за уџбенике, Београд

4.     Збирка задатака из хемије за I и II разред гимназије и средње школе, Радивоје Николајевић, Мирјана Шурјановић, Розалија Хорват, Завод за уџбенике, Београд

5.     Хемија за III разред гимназије природно-математичког смера, медицинске, ветеринарске и школе за негу лепоте, Александра Стоиљковић, Завод за уџбенике, Београд