Упис студената у I годину студија ИАС за школску 2019/2020 годину

 

Спуштање ранг листе на место неуписаних буџетских студената 04.07.2019.
Обавештење за стране држављане који су стекли услов за упис 04.07.2019.
Коначна ранг листа 02.07.2019.
Решење Комисије за упис по жалбама кадидата 29.06.2019.
Прелиминарна ранг листа 26.06.2019.
Преузмите решење тестова ОВДЕ 26.06.2019.
Упутство за полагање пријемног испита 25.06.2019.
Локације полагања пријемног испита 24.06.2019.
Коначан списак пријављених кандидата по броју пријаве 24.06.2019.
Списак пријављених кандидата 22.06.2019.
Број пријављених на факултете УБ  
Конкурс за упис  
Допуна Конкурса  
Програм афирмативних мера - упис лица са инвалидитетом  
Образац за подношење приговора  
Пријемни испит за стране држављане  Конкурсни рокови

Пријављивање кандидата

19,20,21, и 22 . јуна 2019. од 9,00-13,00 часова

Листа пријављених кандидата

24. јуна 2019. у 10,00  часова

Примедбе на листу са бројем бодова из средње школе - Комисији за упис студената

24. јуна 2019. од 10,30-12,00 часова
Након овог рока листа се сматра коначном

Коначна листа пријављених кандидата

24. јуна 2019. у 13,00 часова

Пријемни испит

26. јунa 2019. у 12,00 часова

Прелиминарна јединствена ранг листа

27. јуна 2019. у 10,00 часова

Жалбе на Прелиминарну ранг листу - Комисији за упис студената  подносе се на посебном образцу који се може добити у Студентској служби или електронски путем кроз образац за подношење Приговора

до 28. јуна 2019. до 22,00 часа 

Кандидати који су уложили жалбе на Прелиминарну ранг листу Комисији за упис студената могу извршити увид у свој лист за унос одговора

29. јуна 2019. ,од 10,00 до 12,00  часова

Решење Комисије за упис по жалбама

29. јуна 2019. ,до 22,00 часа

Жалбе на решење Комисије Декану - подносе се преко Писарнице факултета или електронски на адресу prijemni.ispit@med.bg.ac.rs најкасније

30. јунa 2019.
до 22,00 часа

Решење Декана по жалбaма

1. јула 2019. до  22,00 часа

Објављивање коначне ранг листе Факултета

2. јула 2019. у 10,00 часова

Коначна ранг листа Универзитета - основ за упис

2. јула 2019.

Упис 450 кандидата по коначној ранг листи Универзитета - који се финансирају из буџета

3.јула 2019. од 9,00 до 13,00
4.јула 2019. од 9,00 до 13,00

Спуштање ранг листе на место неуписаних буџетских студената (од 451 на ранг листи) и упис

5.јула 2019. од 10,00-12,00

Прозивка до попуне броја

6. јула 2019. у 10,00 часова

Упис

6. јула 2019. од 10,30-13,00

Упис 50 кандидата - самофинансирајућих студената

8. јула 2019.
од 9,00 до 13,00 часова

Спуштање ранг листе на место неуписаних самофинансирајућих студената и упис

9.јула 2019.
од 10,00 - 12,00 часова

Прозивка до попуне броја

9. јула 2019. у 13,00 часова

Упис

9. јула 2019. од 13,30 до 14,30 часова

 

Кандидат који је стекао право уписа и не упише се у за то предвиђеном року, губи право уписа. Факултет ће уписати наредног кандидата према редоследу на коначној ранг листи