УПИС У I ГОДИНУ СТУДИЈА ИАС ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020 ГОДИНУ

 

Основне студије - Интегрисане академске студије

 

Списак пријављених кандидата са успехом из средње школе по броју пријаве

Списак пријављених кандидата по успеху из средње школе

Списак пријављених кандидата кроз програм афирмативних мера-Инвалидитет

Списак пријављених кандидата кроз програм афирмативних мера-Роми

Награђени кандидати

 

Кандидати из категорије лица која се уписују у оквиру програма афирмативних мера (лица са посебним потребама и припадници ромске националне мањине)  могу бити уписани као буџетски студенти на рачун смањења броја самофинасирајућих студената.

 

Имена кандидата који су се пријавили кроз програм афирмативних мера (лица са посебним потребама и припадници ромске националне мањине)  неће се јавно објављивати.

 

Пријавило се десет кандидата који су донели Решење надлежне Комисије Универзитеа којим се признаје право да кандидат конкурише у тој категорији  и седам припадника ромске националне мањине са одговарајућим изјавама и препорукама Националног савета Рома.

 

Кандидати са пријавним бројевима 260,448 и  1196 су ослобођени полагања пријемног испита из Биологије с обзиром да су из тог предмета освојили (пријавни број 260)-треће место на Републичком такмичењу, (пријавни број 448)-друго место на Републичком такмичењу (пријавни број 1196)-друго место на Републичком такмичењу.

 

Кандидати са пријавним бројевима 63,120,125,136,258,318,442,456,507,514,529,571,845,1097,1155,1216,1219,1247,1254,1276,1279,1289  су раније већ били уписани као буџетски студенти на другим  факултетима па неће моћи у првој години да буду уписани као студенти који се финансирајуиз буџета. То право моћи ће да остваре приликом уписивања у више године студија уколико, претходно, у току одговарајуће школске године полаже испите и освоји најмање 48ЕСПБ.

 

У складу са Стручни упутством Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Закључком сената Универзитета о посебним питањима уписа у школску 2019/2020. годину кандидати из категорије држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству у школској 2018/2019. години, а то се односи и на држављане који су завршили иностране средње школе у Републици Србији и који до 21.06.2019. године нису добили документа о завршеној средњој школи, могу да конкуришу искључиво у другом уписном року у септембру 2019. године.

 

 


 

 

Примедбе на листу са бројем бодова из средње школе - Комисији за упис студената

 

Примедбе на листу са бројем бодова из средње школе подносе се Комисији за упис студената у понедељак 24. јуна 2019. године од 10,30 до 12,00 часова преко Студентске службе, Деканат, улица др Суботића број 8, први спрат или електронски на мејл prijemni.ispit@med.bg.ac.rs.

 

Након овог рока листа се сматра коначном.

 

Листа пријављених кандидата по успеху из средње школе објављена је на сајту Факултета.

 

 

ПРЕДСЕДНИК

КОМИСИЈЕ ЗА УПИС СТУДЕНАТA

Проф. др Милош Бјеловић, с.р.