Коначна ранг листа Универзитета за упис на специјалистичке академске студије-медицинске науке и обавештење студентима за упис

 

- Ранг листа Универзитета за упис

 

Упис студената обавиће се 14.10. 2019. године у Служби за специјалистичку наставу у периоду од 09-14 часова

 

За упис треба приложити:

 

1.    Индекс - попунити прву страну (купује се у скриптарници Факултета);

2.    Образац ШВ20 (образац се попуњава електронски, а штампана верзија се потписана предаје на факултету приликом уписа - преузима се са линка www.mfub.bg.ac.rs/dotAsset/104019.pdf);

3.    Две фотографије величине 4.5 x 3.5цм;

 • Доказ о извршеној уплати и то:
 • 1.600,00 динара на текући рачун Факултета:

840-1139666-89 са позивом на број: ПО 100 - сврха уплате: за Универзитет;

4.    Доказ о уплати трошкова школарине:

 

Школарина се може уплати у целости - приликом уписа или:

а) у 2 (две) једнаке рате према следећој динамици:

-          Прва рата - 68.000,00 динара (950€ за стране држављане) приком уписа

-          Друга рата - 68.000,00 динара (950€ за стране држављане) - 20. фебруар 2020. године;

б) у 4 (четири) једнаке рате према следећој динамици:

 • Прва рата - 34.000 динара (475€ за стране држављане) - приликом уписа
 • Друга рата - 34.000 динара (475€ за стране држављане) - 20. децембар 2019. године
 • Трећа рата - 34.000 динара (475€ за стране држављане) - 20. фебруар 2020. године
 • Четврта рата - 34.000 динара (475€ за стране држављане) - 20. април 2020. године;

в) у 5 (пет) рата према следећој динамици:

 • Прва рата - 36.000,00 динара (380€ за стране држављане) - приликом уписа
 • Друга рата - 25.000,00 динара (380€ за стране држављане) - 20. децембар 2019. године
 • Трећа рата - 25.000,00 динара (380€ за стране држављане) - 20. фебруар 2020. године
 • Четврта рата - 25.000,00 динара (380€ за стране држављане) - 20. април 2020. године
 • Пета рата - 25.000,00 динара (380€ за стране држављане) - 20. мај 2020. године.

 

Уплата се врши на текући рачун Медицинског факултета, Београд, Др Суботића бр. 8, број: 840-1139666-89 са позивом  на број: 742311/ПO51 (овај позив на број важи САМО за уплату прве рате)

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УПИС СТУДЕНТИМА КОЈИ СЕ ПОНОВО УПИСУЈУ НА СТУДИЈЕ

 

За упис треба приложити:

 

1.    Индекс - попунити прву страну (купује се у скриптарници Факултета)

2.    Две фотографије величине 3.5 x 4.5cm

3.    Доказ о извршеној уплати и то:

 • 1.600,00 динара на текући рачун Факултета:

840-1139666-89  са позивом на број: ПО 100 - сврха уплате: за Универзитет

4.    Доказ о уплати трошкова студија према рачуну за уплату који ће студент добити у Финансијској служби на основу остварених резултата претходног уписа (признавање испита и сл.) по ценовнику Медицинског факултета.

5.    Студенти којима трошкове студија сноси Клинички центра Србије доносе потврду из Центра за нучноистраживачки рад КЦС-а.

 

 

СВИ СТУДЕНТИ КОЈИ СЕ УПИШУ МОРАЈУ ПОПУНИТИ ШВ-20 ОБРАЗАЦ ЕЛЕКТРОНСКИ - ПРЕКО СВОГ ПОРТАЛА е-студент.

 

 

Студенти који се поново уписују подносе молбу за признавање положених испита из претходног уписа.